جلیقه انتقال مناسب افرادی است که پایداری بدنی کمی دارند. این جلیقه  برای انتقال بیماراز تختخواب ، صندلی چرخدار یا صندلی آسانسور توصیه می شود. مهم است که اندازه جلیقه  رامناسب انتخاب کنید. اگر بیماراز نظر جثه بیش از حد بزرگ باشد، از قلاب های بالاتر در صورتی که کوچک باشداز قلابهای پایین تر استفاده کنیدممکن است دو نفر مراقبت کننده برای انتقال امن لازم باشد. بیمار باید به سمت جلو خم شود، در حالی که یکنفر مراقب کننده، جلیقه  را قرار می دهد، نفر  دوم در مقابل بیمار قرار می گیرد تا مانع از افتادن او شود.کف دست خود را درجیب پشت جلیفه قرار دهید ودرحالیکه بیمار به جلو خم شده دست خود را به همراه جلیقه به زیربیمار هدایت کنیدد این بسیار مهم است که دست شما درست به زیر بیمار درحالی که او تا حدودی به جلو خم شده برسد تاجلیقه درموقعیت درست خود قرار گیرگوشه های دراز جلیقه را که وظیفه نگهداشتن پاهای بیمار را دارند را با بلند کردن پای بیمار به زیر ران بیمار  قرار دهیدبعد از قرار داردن جلیقه در زیرران بیمار(نکته مفید)  در جلوی بیمار قرار بگیرید وبا قرار دادن کف دست خود در روی زانوی بیمار ودر عین حال گرفتنیه گوشه دراز جلیقه  ان را به سمت خودبکشید تا درست در زیر ران بیمار قرار گیرداگر نفر دومی کنارتان هست میتوانید از او بخواهید تا در گذاشتن گوشه های جلیقه به زیر پای بیمار به شما کمک بکند بعد از گذاشتن جلیقه در زیر بیمارحلقه های موجود در گوشه جلیقه را بصورت ضربدری در  قلاب های موجود در بازوی لیفتر وصل نمایید همچنین حلقه های پشت سر بیمار را بصورت موازی به قلاب موجود در بازوی لیفتر وصل نماییدبعد از طی پنج مرحله بالا میتوانید بیمار را با فار دادن شاسی هندست از روی ویلچیر رداریدنکته مهم اگر ویلچیرو یا هر وسیله ای که قصد برداشتن بیمار را از روی او دارید  درجلوی لیفتر جا نشد  با فشار دادن پدال فرمان پایه های
لیفتر را از هم دور نمایید اینکار نتنها باعث جا شدن بهتر یر در جلویی لیفتر میشود حتی باعث افزایش پایداری لیفتر نیز می گردد
عکس روی ویلچیر.jpg


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس التون باخیش اذر (التین مد)

آدرس : کارخانه: ایران-آذربایجان شرقی-تبریز-کیلومتر 25 جاده تبریز صوفیان - جنب کارخانه سیمان صوفیان - شهرک صنعتی ولیعصر

موبایل : 09149165596

تلفن : 041-42270932

وب سایت : www.altinmed.comارتباط با ما

موبایل : 09149165596

تلفن : 041-42270932

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.altinmed.com